Home : หน้าหลัก

Krabi-Info Main Page • Contents • Feedback • Krabi FAQ's

ข้อมูลจังหวัดกระบี่ | ตารางการเดินทาง | โรงแรม-รีสอร์ท | ทัวร์ในกระบี่ | แพ็คเก็จทัวร์-โปรโมชั่น | รถเช่า | ติดต่อเรา | รู้จักเรา

 
 
ข้อมูลการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่
ประวัติ ความเป็นมา ข้อมูลจังหวัด เดินทางสู่กระบี่ เดินทางในจังหวัด แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารแนะนำ กิจกรรมท่องเที่ยว ของฝาก-ที่ระลึก แผนที่ กระบี่ ต้องทำ-ห้ามทำ สุดยอดแหล่งท่องเที่ยว
อ.เกาะลันตา
Back Krabi-Info Main Page Up Next
อ.เมือง กระบี่ อ.อ่าวลึก อ.คลองท่อม อ.เกาะลันตา อ.เขาพนม
 
 

กระบี่อินฟอร์เมชั่นดอทคอม

 
 
 

    อ.เกาะลันตา   

 
 
 

 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา |เกาะลันตาใหญ่| เกาะรอกนอก| เกาะรอกใน |เกาะไหง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ...
 

Than Bokkhorani National Park

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยที่สวยงามจำนวนมาก อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชายหาด ป่าชายเลย แนวเขตปะการังที่สมบูรณ์ และหาดทรายรอบเกาะต่างๆ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 151.90 ตารางกิโลเมตร หรือ 94,937.50 ไร่(แยกเป็นส่วนพื้นดิน ประมาณ 26.728 ตารางกิโลเมตร และพื้นน้ำประมาณ 125.172 ตารางกิโลเมตร) .

 
เกาะลันตาใหญ่
 
tham lod
เกาะลันตาใหญ่ มีรูปร่างยาวเรียวจากเหนือมาใต้ ศูนย์กลางธุรกิจของเกาะอยู่ที่บริเวณท่าเรือศาลาด่านซึ่งมีทั้งบริการท่อง เที่ยว ร้านอาหาร ธนาคาร ด้านตะวันตกเรียงรายไปด้วยชายหาดและอ่าวที่สวยงามมากมายได้แก่ หาดคอกวาง หาดโละบารา อ่าวพระแอะ หาดคลองโขง หาดคลองนิน และมีถนนตัดจากท่าเรือตอนเหนือผ่านชายหาดต่าง ๆ ไปจนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาซึ่งอยู่ตอนใต้สุดของเกาะ พื้นที่ส่วนใหญ่บนเกาะมีสภาพเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าที่สมบูรณ์ ส่วนด้านตะวันออกมีชุมชนเก่าของเกาะลันตาเนื่องจากเคยเป็นที่ตั้งของที่ว่า การอำเภอมาก่อน ซึ่งย้ายไปอยู่ที่เกาะลันตาน้อย ชาวบ้านส่วนใหญ่บนเกาะลันตานับถือศาสนาอิสลาม และที่บ้านสังกะอู้ยังมีชนพื้นเมืองที่ยังคงยึดถือวัฒนธรรมประเพณี ได้แก่ ประเพณีลอยเรือ ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานฯ มีจุดชมวิว แหลมโตนด ซึ่งเป็นที่ตั้งของประภาคาร จากมุมนี้สามารถมองเห็นโค้งอ่าวกรวดและอ่าวหาดทรายขาวสะอาดมาบรรจบกัน ตอนปลายสุดของแหลมเป็นที่ตั้งของเกาะหม้อ เป็นจุดดำดูปะการังน้ำลึก นอกจากจุดชมวิวแหลมโตนดแล้ว ยังมีจุดชมวิวบนยอดเขาบริเวณตอนกลางเกาะที่มีร้านอาหารสามารถนั่งรับประทาน อาหารพร้อมกับชมทิวทัศน์ของทะเลอันดามันที่มีเกาะต่าง ๆ อยู่ท่ามกลางผืนน้ำสีน้ำเงิน บนเกาะลันตาใหญ่มีที่พักเอกชนเปิดให้บริการมากมาย ฤดูท่องเที่ยวอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างแรมในบริเวณที่ทำการอุทยานฯ ควรติดต่อล่วงหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เลขที่ 5 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 โทร. 0 7562 9018-9
 
เกาะรอกนอก
 


Ko Rok Nok

กาะรอกนอก เป็นเกาะที่มีขนาดใกล้เคียงกับเกาะรอกใน ยอดเขาสูงสุดจากระดับน้ำทะเลประมาณ 156 เมตร บริเวณระหว่างช่องเขาจะมีที่ราบขนาดกว้างอยู่ 2 แห่ง คือช่องเขาของหาดทะลุและอ่าวม่านไทร

 
เกาะรอกใน...
 

Ko Rok Nok

 

เกาะรอกใน มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน มีโขดหินสีแดงที่ถูกกัดกร่อนมาเป็นเวลานานด้วยแรงลม ยอดเขาสูงสุดจากระดับน้ำทะเลประมาณ 208 เมตร มีชายหาดด้านทิศตะวันออก หาดทรายจะกว้างช่วงน้ำลด

 
เกาะไหง ...
 


Ko Hong

 

เกาะไหง เป็นรูปสัณฐานสามเหลี่ยม ทางทิศตะวันออกประกอบด้วยหาดทรายยาวและมีปะการังหน้าหาด ยอดเขาที่สูงที่สุดสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 198 เมตร

 
 
 
 
 
Send mail to info@krabiinformation.com with questions or comments about this web site.
www.krabiinformation.com Copyright © 2008 All rights reserved.
 KRABIINFORMATION.com
181 Uttarakit Road,Paknum, Muang, Krabi 81000 Thailand
Tel: 0-7562-3634, Fax: 0-7562-3635
Last modified: 30-Nov-2008 04:21 PM