Hot Destinations - шаблон joomla Mp3
Last Minute Offers

เพิ่มเพื่อน

Line ID: @uanditravel

[อย่าลืมใส่ @ข้างหน้าID]

banner-transfer

special-offer

 
               

       

รถตู้-รถบัส โดยสารปรับอากาศ

ต้นทาง

ปลายทาง

เวลาออก

เวลาถึง

ราคา

กระบี่

หาดใหญ่

07.00

11.00

350

09.00

13.00

350

11.00

15.00

350

17.00

21.00

350

หาดใหญ่

กระบี่

09.00

13.00

350

11.00

15.00

350

13.00

17.00

350

17.00

21.00

350

กระบี่

ปากบารา

08.00

14.00

600

11.00 

17.30 

600 

กระบี่

สตูล

07.00

13.00

550

11.00 

 17.00

550 

กระบี่

วีซ่ารัน

08.00

18.00

1,000

กระบี่

ลังกาวี

07.00

17.30

900

กระบี่

ปีนัง

07.00

16.00

800

11.00

20.00

800

กระบี่

กัวลาลัมเปอร์

07.00

22.00

1,000

11.00

06.00

1,000

กระบี่

สิงคโปร์

07.00

06.00

1,600

11.00

11.00

1,600

กระบี่

เกาะลันตา

From
 07.00 am. -17.00 pm.

-

350

กระบี่

สนามบินภูเก็ต

11.30

14.00

350

กระบี่

เมืองภูเก็ต

11.30

14.30

400

กระบี่

ป่าตอง กะตะ กะรน

11.30

15.30

450

กระบี่

เขาสก

11.30

14.30

400

กระบี่

เขาหลัก

11.30

14.30

400

กระบี่

สมุย

11.30

17.30

500

16.30

06.30

550

07.00

11.30

950

13.00

17.40

950

กระบี่

เกาะพะงัน

11.30

19.00

650

16.30

08.30

700

07.00

14.30

1,100

13.00

19.00

1,100

 กระบี่

 เกาะเต่า

16.30 

06.00 

 950

กระบี่

กรุงเทพ

16.30

05.30

700

 

***ตารางเวลาและราคาข้างต้นกำหนดโดยผู้ประกอบการเรือโดยสาร
ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิก โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรุณาตรวจสอบก่อนการเดินทาง

down_arrow

สำรองการจอง ได้ที่:

www.krabiinformation.com


ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ ยูแอนด์ไอ ทราเวล

โทร      : 0-75600221, 081-7470033, 081-9703498

แฟกซ์ : 075-600789

อีเมล์ : info@krabiinformation.com

line-for-asha-501

Line ID : uanditravel


pay
krabi_uandi2