Hot Destinations - шаблон joomla Mp3
Last Minute Offers

เพิ่มเพื่อน

Line ID: @uanditravel

[อย่าลืมใส่ @ข้างหน้าID]

  วิธีการจอง-การชำระเงิน

   krabiinformation.com (กระบี่อินฟอร์เมชั่น ดอทคอม) ให้บริการจองทัวร์กระบี่ ประเภททัวร์ 1 วัน
   (ไปเช้า เย็นกลับ) จองห้องพัก, ตั๋วเดินทาง, และจัดแพ็คเก็จทัวร์

    วิธีการจองทัวร์- ตั๋ว- โรงแรมที่พัก- แพ็คเกจ

      booking

  -  จองผ่านโทรศัพท์ *โทร 075-600221 เปิดทุกวันค่ะ เวลา 09.00-21.00 น. * สายด่วน 081-747-0033 – 081-970-3498
   -
 จองผ่าน LINE ที่ line ID : uanditravel
   - 
จองผ่านอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
   - จองผ่านทาง
facebook
 เที่ยวกับกระบี่ กับคนกระบี่ มีแต่คุ้ม ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

    วิธีการชำระเงิน

  ชำระโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร
  ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อเข้าบัญชี ดังนี้

ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

ประเภทบัญชี

logo 

ไทยพาณิชย์

กระบี่

นายอนันต์ เขียวจันทร์

572-226163-1

ออมทรัพย์

logo 

กสิกรไทย

กระบี่

หจก.กระบี่ ยูแอนด์ไอ ทราเวล

255-249492-2

ออมทรัพย์

logo

กรุงเทพ

กระบี่

นายอนันต์ เขียวจันทร์

280-069167-3

ออมทรัพย์

  หลังการชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบ โดย

        -  โทรแจ้งทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 075-600221, 081-7470033, 081-9703498

1.                -  ส่ง แฟ็กซ์ เอกสารการชำระเงินมาที่ 0-7560-0789 ตลอด 24 ชั่วโมง

2.                -  Scan เอกสารการชำระเงิน (Payment Slip) ส่งมาที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.                -   แคปเจอร์หน้าจอมือถือ หรือถ่ายสลิป หรือหลักฐานการโอนเงิน/ชำระเงิน แล้วส่งมาทาง Line  ID : uanditravel

4.                -   แจ้งการชำระเงินพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล (ตรงกับชื่อผู้จอง)  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ สะดวก  และบริการที่ท่านเลือกใช้

       เงื่อนไขและข้อตกลง

·            การจองวันเดย์ทัวร์ จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำอย่างน้อย 50% ของราคาเต็ม แล้วส่วนที่เหลือให้ชำระครบจำนวนก่อน
    การเดินทาง 7 วัน เป็นอย่างน้อย

·              การสำรองห้องพัก โรงแรม-รีสอร์ท จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำเต็มจำนวน ภายในระยะเวลาดังนี้
            -
 Low or Green Season  (1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม ) โอนเงินก่อนการเดินทาง 7 วัน
            - Hi Season (1 พฤศจิกายน-14 ธันวาคม, 16 มกราคม-30 เมษายน) โอนเงินก่อนการเดินทาง 14 วัน
            - Peak Season (15 ธันวาคม-15 มกราคม) โอนเงินก่อนการเดินทาง 21 วัน- เทศกาล ปีใหม่สงกรานต์ โอนเงินก่อนการเดินทาง 21 วัน

·              การจองแพ็คเก็จทัวร์-โปรโมชั่น จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำอย่างน้อย 50% ของราคาเต็ม แล้วส่วนที่เหลือให้
      ชำระครบจำนวนก่อนการเดินทาง 10 วัน เป็นอย่างน้อย หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงแรม-ที่พักนั้นๆ

·             ติดต่อ สำรองที่นั่งและทัวร์ในกระบี่ และแพ็คเก็จทัวร์ กับ แผนกทัวร์ในกระบี่ หรือ ตัวแทนจำหน่ายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ 0-7562-3634, 0-7561-2501 หรือ 08-1747-0033
     ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนการเดินทาง ยกเว้น ตามกฎข้อบังคับของทัวร์นั้นๆต่างประเทศ
     ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนการเดินทาง ยกเว้น ตามกฎข้อบังคับของทัวร์นั้นๆหรือ 14 วัน สำหรับหมู่คณะ หรือเป็นไป
     ตามกฎข้อบังคับของทัวร์นั้นๆ

·              เพื่อป้องกันข้อพิพาท บริษัทจะทำการจองให้เสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อลูกค้ายืนยันการจองด้วยลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
      (E-mail, Fax, Line, Skype และอื่นๆที่สามารถยืนยันได้)

  * กรณีจองนอกเหนือจากวันที่กำหนด ขอให้ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานกระบี่ หรือตัวแทนจำหน่าย เพื่อวางเงินมัดจำก่อนการจอง

    กรณียกเลิกทัวร์

·            การยกเลิกทัวร์ใดๆหลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 500 บาท
    (ภายในประเทศ) หรือ USD 50.0 (ต่างประเทศ), ตามกฎข้อบังคับของทัวร์นั้นๆ

·                   -  ยกเลิกทัวร์ ภายใน 8-15 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทฯ จะริบเฉพาะเงินมัดจำเท่านั้น

·                    -  ยกเลิกทัวร์ ภายใน 2-7 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทฯ จะหักเงิน 50% จากราคาทัวร์

·                     -  ยกเลิกทัวร์ 1 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดให้ได้ (เนื่องจากบริษัทได้สำรองจ่ายให้กับทาง
       โรงแรมและทัวร์ที่ท่านจองไปทั้งหมดแล้ว)

    การยกเลิกทัวร์ ,ห้องพัก สำหรับเทศกาล ปีใหม่ และสงกรานต์

·            การยกเลิกทัวร์ใดๆหลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 500 บาท
    (ภายในประเทศ) หรือ USD 50.0 (ต่างประเทศ), ตามกฎข้อบังคับของทัวร์นั้นๆ

·                    -  ยกเลิก ภายใน 16-30 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทฯ จะริบเฉพาะเงินมัดจำเท่านั้น

·                    -  ยกเลิก ภายใน 8-15 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทฯ จะหักเงิน 50% จากราคาทัวร์

·                    -  ยกเลิก์ 8 วัน ก่อนเดินทาง บริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดให้ได้ (เนื่องจากบริษัทได้สำรองจ่ายให้กับ
      ทางโรงแรมและทัวร์ที่ท่านจองไปทั้งหมด แล้ว)

             การไม่มาชำระเงิน ตามกำหนดนัดหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และริบเงินมัดจำ

    **การ ขอยกเลิก, การขอเลื่อนการเดินทาง, การเปลี่ยนรายการท่องเที่ยว, จะต้องแสดงหลักฐานการวางเงินมัดจำ ต่อเจ้าหน้าที่
        ที่สำนักงานบริษัทเท่านั้น จึงจะถือว่าสมบูรณ์ **

 

down_arrow

สำรองการจอง ได้ที่:

www.krabiinformation.com


ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ ยูแอนด์ไอ ทราเวล

โทร      : 0-75600221, 0-75600789, 081-7470033

แฟกซ์ : 075-600789

อีเมล์ : info@krabiinformation.com

line-for-asha-501

Line ID : uanditravel

 

 

pay
krabi_uandi2