ป้ายโฆษณา

ทะเลแหวก : Taley Waek

Talay Waek ( Unsceen Thailand ) : ทะเลแหวก

talay waek

Talay Waek

สันทรายที่เชื่อมต่อกับเกาะไก่, เกาะทับและเกาะหม้อ
ทะเล
แวกเป็นสันทรายที่เชื่อมต่อกับเกาะไก่, เกาะทับและเกาะหม้อ ดูเหมือนว่า
ชายหาด
รูปตัว T    เราสามารถดูได้จากน้ำขึ้นน้ำลงในห้าวันของแต่ละอาทิตย์ก่อนและหลังพระจันทร์เต็มดวง

เกาะหม้อ

สันทรายที่สามารถเดินได้ซึ่งเหมือนเดินบนทะเล ซึ่งก่อนหน้านี้สันทรายทางเดินได้ถูกกวาดไปแล้วด้วยเหตุการณ์สึนามิ แต่กระแสน้ำก็ได้สร้างขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้ง ผู้เข้าชมที่ต้องการดูลักษณะที่ปรากฏทะเลแวกเต็มที่, ผู้เข้าชมสามารถให้คนขับเรือนำทางไปได้ในช่วงน้ำลด

เมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. ) talay waekส่งเสริมทะเลแวกเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดกระบี่ และมีกระแสตอบรับ ดีมากจากผู้เข้าชมรายวันจำนวนมาก
สันทราย
ลักษณะตัว Tเชื่อมต่อกับสามเกาะเล็กๆดังนี้ (เกาะไก่, เกาะทับและเกาะหม้อ)
กลายเป็น
จุดขายของการท่องเที่ยวเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดกระบี่ ผู้คนใน

ท้องถิ่นเรียกว่า"ทะเลแวก" แพ็คเกจทัวร์สี่เกาะ วันเดย์เป็นที่นิยมมากที่สุด ความแตกต่างระหว่างน้ำขึ้นและน้ำลดถึง 3เมตรเมื่อน้ำลดคุณสามารถเดินบนสันทรายและสามารถเดินได้จากสามเกาะ เมื่อเวลาน้ำขึ้นเรือสามารถขับผ่านสันทรายได้

Secured by Siteground Web Hosting