Your Cart is currently empty.
Home + โปรโมชั่น แพ็คเก็จทัวร์ ชิลเอ้าท์กระบี่ แพ็คเกจทัวร์กระบี่ Hi 1//3 วัน 2 คืน
Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
ป้ายโฆษณา

กระบี่ ยูแอนด์ไอ ทราเวล
กระบี่อินฟอร์เมชั่นดอทคอม
17/74 ถนนวัชระ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

โทร. 075-600221, 075-600789, 08-1747-0033
แฟกซ์ : 0-7562-3635, 0-7562-3635 (auto)

e-mail: info@krabiinformation.com
เวปไซด์ http://www.krabiinformation.com

ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 081 355 2000 910
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Registration): 3800600562660
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภท Inbound เลขที่ 34/00408
สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว(Krabi Tourist Association) เลขที่ 177

"เที่ยวกระบี่สุขใจ กับ ยูแอนด์ไอทราเวล"


logo footer   Powered by Krabi U&I Travel Ltd., Part. © Copyright 2009-2010, www.KRABIINFORMATION.com All Rights Reserved.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ ยูแอนด์ไอ ทราเวล (INBOUND Licensed No. 34/00408)

เลขที่ 10 ถนนพฤกษาอุทิศ (ถนนคนเดิน-กระบี่) ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

* Tel : 0-7562-3634, 0-7561-2533 *Mobile : 08-1747-0033 *Fax : 0-7562-3635 (Auto)
* E-mail : info@krabiinformation.com

Office Hours 08.00am.-20.00pm Daily
(วันอาทิตย์ ปิด 5โมงเย็นค่ะ)

Secured by Siteground Web Hosting