Your Cart is currently empty.
Home + เกี่ยวกับบริษัท ร่วมงานกับเรา
Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
ป้ายโฆษณา
ร่วมงานกับเรา PDF พิมพ์ อีเมล
About Us : เกี่ยวกับเรา | เกี่ยวกับ www.KRABIINFORMATION.com

รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง

 


 

ตำแหน่ง : พนักงานการตลาด 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน พนักงานการตลาด จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม

หาลูกค้า ออกไปพบลูกค้า ต้องสนทนากับชาวต่างชาติ

คุณสมบัติ

1. เพศ หญิงไม่จำกัดอายุ
2. กำลังศึกษา หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ชอบที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
4. คล่องแคล่ว และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
6.ใช้คอมพิวเตอร์-อีเมล์ได้
7. บริการ ข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการ
8. จัดทำรายงานประจำเดือน ส่งหัวหน้างาน
9. สัมภาษณ์แล้วสามารถเริ่มงานได้เลยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน : ตามความสามารถ

 


 

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน พนักงานบัญชี จัดทำบัญชี ภาษี ใบสำคัญรับ-จ่าย เอกสารการสั่งซื้อ จัดทำรายงานประจำเดือน ส่งหัวหน้างาน

คุณสมบัติ
วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
มีความสามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทำงาน จ.-ศ. 9.00 - 18.00 น.
ส. 9.30 - 16.00 น.

อัตราเงินเดือน : ตามความสามารถ

 


 

ตำแหน่ง : Tour Operation 2 ตำแหน่ง
แผนก Oneday Tour
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกระบี่


คุณสมบัติ

1. เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปวส, ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม M/S Office ได้ดี
5. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านทัวร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับ Agent และผู้ประกอบการ
2. จัดทำโปรแกรมทัวร์ โค๊ดราคาทัวร์
3. บริการ ข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการ
4. จัดทำรายงานประจำเดือน ส่งหัวหน้างาน

อัตราเงินเดือน : ตามความสามารถ

 

 


 

ตำแหน่ง : Web Programmer 1 ตำแหน่ง
แผนก Admin Division
สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกระบี่


คุณสมบัติ

1. เพศชาย หรือ เพศหญิง 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบ
4. มีความรู้ด้านฐานข้อมูล และการเขียนโปรแกรม HTML,My SQL,Apache,PHP,Java script,css,web2.0 เป็นอย่างดี
5. หากมีความรู้ด้าน Ms SQL asp,asp.net และ Microsoft Access จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรู้ด้าน Shopping Cart และ Payment online
7. มีความรู้และเข้าใจเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีตัวอย่างเว็บไซต์ที่เคยทำระบบฐานข้อมูล
9. มีความทุ่มเท ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ
10. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้


หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. สร้างโปรแกรมเพื่อสนับสนุนเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการใช้งาน รวดเร็ว และปลอดภัย
2. วิเคราะห์ความต้องการ และประยุกต์สร้างเป็นระบบฐานข้อมูลขึ้นมา เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ พร้อมทั้งทำการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
3. ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาใช้กับเว็บไซต์
4. ช่วยงานต่างๆ ทางด้าน IT ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน : ตามความสามารถ

 


 

ระเบียบการรับนักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติของนักศึกษา

1. เพศชาย/หญิง
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ปริญญาตรี
3. ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาขาการท่องเที่ยวหรือใกล้เคียง
4. มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ผลคะแนนเฉลี่ยระดับ 2.25 ขึ้นไป
5. มีบุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบและความรู้รอบตัว
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้
8. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
9. ไม่มีประวัติเสื่อมเสียให้แก่ทั้งมหาวิทยาลัย และอื่นๆ
10. มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุภาพ มีน้ำใจ และอดทน

เตรียมเอกสารยื่นดังนี้

* ประวัติส่วนตัว (Resume) + ระบุวันและเวลาฝึกงาน
* สำเนาผลการเรียน (Transcript)
* รูปถ่าย 1 รูป (ขนาดใดก็ได้)
* เอกสารอื่นที่มหาวิทยาลัยแนบมาให้

 

หมายเหตุ

1. นักศึกษาที่มาติดต่อฝึกงานต้องสอบถามล่วงหน้าก่อน หลังจากนั้นส่งเอกสารตามรายละเอียดด้านบน ( ยื่นด้วยตัวเอง) ส่งทางอีเมล์ หรือ (ส่งทางไปรษณีย์) บริษัท ฯ พิจารณารับนักศึกษา ฝึกงาน สถาบันละ 1 คน /1 แผนก (กรณีมา 2 คน ต้องสลับแผนกรับผิดชอบ)

2. ในระยะเวลาที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานอยู่นั้น หากนักศึกษามีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ผิดระเบียบวินัย ไม่เชื่อฟังคำสั่งผู้ควบคุมการฝึกงาน และสร้างความเสื่อมเสียในแก่บริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

3. ตำแหน่งและหน้าที่ของการฝึกปฏิบัติงาน บริษัทฯจะพิจารณาตามความสามารถของนักศึกษาเป็นรายกรณี

 

 


 

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7561-2501  ติดต่อ คุณอนันต์/คุณพรพนา

หรือส่งประวัติส่วนตัวมาได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือ สมัครด้วยตนเองที่ กระบี่ ยูแอนด์ไอ ทราเวล
10 ถนนพฤกษาอุทิศ (ถนนคนเดิน-กระบี่) ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

โทร 0-7562-3634, 0-7561-2501

logo footer   Powered by Krabi U&I Travel Ltd., Part. © Copyright 2009-2010, www.KRABIINFORMATION.com All Rights Reserved.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่ ยูแอนด์ไอ ทราเวล (INBOUND Licensed No. 34/00408)

เลขที่ 10 ถนนพฤกษาอุทิศ (ถนนคนเดิน-กระบี่) ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

* Tel : 0-7562-3634, 0-7561-2533 *Mobile : 08-1747-0033 *Fax : 0-7562-3635 (Auto)
* E-mail : info@krabiinformation.com

Office Hours 08.00am.-20.00pm Daily
(วันอาทิตย์ ปิด 5โมงเย็นค่ะ)

Secured by Siteground Web Hosting