จัดเป็นกรุ๊ปทัวร์ได้หรือไม่? พิมพ์
FAQs : คำถาม-คำตอบ! | General : คำถามทั่วไป

ถาม:
จัดเป็นกรุ๊ปทัวร์ได้หรือไม่?
ตอบ:

ได้ค่ะ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท แจ้งจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดให้ทราบ ทางเราจะได้จัดทำราคาให้เป็นพิเศษสำหรับกรุ๊ปทัวร์
Secured by Siteground Web Hosting