ใช้บริการกับบริษัททัวร์ในพื้นที่ ดีกว่ายังไง? พิมพ์
FAQs : คำถาม-คำตอบ! | General : คำถามทั่วไป

ถาม:
ใช้บริการกับบริษัททัวร์ในพื้นที่ ดีกว่ายังไง??
ตอบ:

ข้อดีของการใช้บริการกับบริษัททัวร์ในพื้นที่

  1. ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
  2. ได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ทำให้ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกินจริง
  3. ไม่ต้องมีค่าบริการ (Service charge) เนื่องจาก ไม่ต้องหักค่าบริการจากการส่งต่อ
  4. หากเกิดปัญหาในพื้นที่ ขณะใช้บริการ สามารถเข้าไปช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทันที

ก่อนใช้บริการกับบริษัททัวร์ในพื้นที่ ต้องตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ

  1. จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  2. มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวถูกประเภท
  3. มีที่อยู่จริง ที่ตั้งสำนักงาน สามารถตรวจสอบได้
Secured by Siteground Web Hosting